Skip to content

Η Εταιρεία Αχαϊκών Σπουδών

Λίγα λόγια για εμάς

Η «Εταιρεία Αχαϊκών Σπουδών» είναι σωματείο πνευματικού, πολιτιστικού και κοινωφελούς σκοπού που επιδιώκει τη διαφύλαξη, μελέτη και ανάδειξη της ιστορικής κληρονομιάς του αχαϊκού χώρου.

Την πραγματοποίηση του γενικού αυτού σκοπού η «Εταιρεία Αχαϊκών Σπουδών» την επιδιώκει:

Με την αναζήτηση, καταγραφή ή και συγκέντρωση στοιχείων, εκδόσεων, μελετών και κειμηλίων από όλη τη διάρκεια του ιστορικού βίου του χώρου, τη δημιουργία ειδικού Αρχείου, τη συμβολή για την ίδρυση σχετικού Μουσείου της Πόλης και τη διαχρονική στήριξή του, με τη συνεργασία του Δήμου Πατρών, άλλων Δήμων της Αχαΐας, της Περιφέρειας, Φορέων και Σωματείων.

Στρατηγικό στόχο μας αποτελεί η λειτουργία «Μουσείου της Πόλης», που αποτελεί μία Πράξη – πρόκληση, όπως αναδείχθηκε σε δύο σχετικές Ημερίδες της Εταιρείας (12 Μαΐου και 25 Νοεμβρίου 2018).

Πυρήνας του προγραμματισμού και των συνεργασιών των επόμενων χρόνων είναι:

α) η αξιοποίηση του υλικού που έχει συγκεντρωθεί για την προβολή της φυσιογνωμίας της πόλης και της περιοχής,

β) η περαιτέρω ανάπτυξη των εργαλείων έρευνας και πρόσβασης στις συλλογές (ψηφιοποίηση μέρους του υλικού και σύνδεσή του με βάσεις δεδομένων, δημιουργία κοινών θεματικών ευρετηρίων, διασύνδεση των βάσεων δεδομένων),

γ) η ενθάρρυνση και υποστήριξη μεταπτυχιακού επιπέδου ερευνητικών προγραμμάτων,

δ) η συγκρότηση αρχείου δημιουργών που έχουν σχέση με την περιοχή και η προβολή του έργου τους,

δ) η δρομολόγηση πρωτοβουλιών για τη δικτύωση των Μουσείων και των ιστορικών μνημείων της πόλης.

Είναι διαχρονική απαίτηση της κοινωνίας των Πολιτών η αναγκαιότητα συγκρότησης Μουσείου Πόλης, με σύγχρονη αντίληψη και ολιστική προσέγγιση, με δικτύωση επιμέρους (υπαρχόντων και υπό δημιουργία) σχημάτων και με σταθερά βήματα, πέρα από τις συγκυρίες.

Παραμένουμε στη βασική μας (και εφικτή) πρόταση να δημιουργηθεί το Μουσείο Πόλης στους χώρους του παλαιού Δημοτικού Νοσοκομείου. Ήδη στο χώρο αυτό ο Δήμος Πατρών θα υλοποιήσει πρόγραμμα ψηφιοποίησης της ιστορίας. Εφόσον απελευθερωθούν υπάρχουσες αίθουσες, με τρίτες χρήσεις, είναι δυνατόν να συγκροτηθεί ο πυρήνας Μουσείου Πόλης.

Πιστεύουμε ότι η ανταλλαγή εμπειριών (Βλ. και υλικά Συμποσίου 2 και 3 Νοεμ. 2019), η σωρευμένη και δοκιμασμένη γνώση θα δώσουν τη δυνατότητα στην κοινωνία μας (το Δήμο και τις επιστημονικές δυνάμεις) για συγκεκριμένη στοχοθεσία. Αποτελεί αναγκαιότητα μια συνολική προσέγγιση για: α) Τις δυνατότητες παρέμβασης των Εταιρειών Σπουδών, β) την ανάδειξη συλλογών, αρχείων, διάσωση υλικών, ψηφιοποίηση κ.λπ., γ) τη συγκρότηση και λειτουργία «Μουσείου της Πόλης», δ) τους γενικούς επιχειρησιακούς στόχους και ε) τη συλλειτουργία διαφόρων ενοτήτων.

Πιστεύουμε, και αυτή είναι η πρόθεσή μας, ότι θα αναπτυχθούν γόνιμες συνεργασίες και συζεύξεις, ώστε ένα συνολικό όραμα να βρεί τα βήματά του και να δοθεί πληρέστερο στον πολιτιστικό χάρτη το στίγμα της Πόλης μας.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Πρόεδρος: Ευάγγελος Πολίτης – Στεργίου.

Αντιπρόεδρος: Γεώργιος Σπηλιωτόπουλος.

Γεν. Γραμματέας: Ξενοφών Παπαευθυμίου.

Ταμίας: Νίκη Ράλλη.

Μέλος: Αθανάσιος  Μανθόπουλος.

Μέλος: Αδρονίκη  Πετσάλη – Παπανδρέου.

Μέλος: Νικόλαος Σαραφόπουλος.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ